meet the

キャスト

Fūto Nozomi

Satine

Ayaka Hirahara

Satine

Yoshio Inoue

Christian

Shouma Kai

Christian

Satoshi Hashimoto

Harold Zidler

Yuki Matsumura

Harold Zidler

Tetsuya Ueno

Toulouse-Lautrec

Kazuya Kamikawa

Toulouse-Lautrec

Kanata Irei

The Duke of Monroth

K

The Duke of Monroth

Tomohiko Nakai

Santiago

Masataka Nakagauchi

Santiago

Kaede Kaga

Nini

Renge Fujimori

Nini

Marie Sugaya

La Chocolat /Ensemble

Emiko Suzuki

La Chocolat /Ensemble

Anri Isobe

Arabia/Ensemble

MARIA-E

Arabia/Ensemble

Tomomi Oto

Baby Doll/Ensemble

Shyuto Chen

Baby Doll/Ensemble

 

ICHI

Ensemble

Naoki Inui

Ensemble

Akane Kashima

Ensemble

Sayaka Kato

Ensemble

Shotaro Kato

Ensemble

Wataru Sakai

Ensemble

Rino Shinomoto

Swing

Yurino Sugihara

Ensemble

Tatsunori Senna

Ensemble

Ikuma Takahashi

Ensemble

Keiichi Tagawa

Ensemble

Ena Taguchi

Dance Captain/Ensemble

Kenta Chatani

Swing

Aki Tomita

Ensemble

Kotomi Hirai

Ensemble

Kento Horita

Swing

Shinnosuke Mitsutake

Ensemble

Aiichiro Miyagawa

Dance Captain/Ensemble

Fumiko Yoneshima

Swing

Haruki Robinson

Swing

Mai Wada

Swing

  • (各役50音順)